KYC ግዴታዎች

በኔዘርላንድ ውስጥ የተቋቋመ የሕግ እና የግብር ሕግ ተቋም እንደመሆንዎ መጠን የአገልግሎት አገልግሎታችንን እና ሥራችንን ከመጀመራችን በፊት የደንበኛው ማንነት ግልጽ ማስረጃ እንዲያመጣ የሚያስገድዱንን የደች እና የአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ማዳን ህጎችን እና ደንቦችን የማክበር ግዴታ አለብን። የንግድ ግንኙነት።

የሚከተለው መግለጫ በብዙ ጉዳዮች ላይ ምን መረጃ እንደምንፈልግ እና ይህ መረጃ ለእኛ መሰጠት ያለበት ቅርጸት ያሳያል ፡፡ በማንኛውም ደረጃ ላይ ተጨማሪ መመሪያ ቢያስፈልግዎ በዚህ የመጀመሪያ ሂደት በደስታ እንረዳዎታለን ፡፡

ማንነትዎ

ስምህን የሚያረጋግጥ እና አድራሻዎን የሚያረጋግጥ የመጀመሪያ እውነተኛ የሰነድ ቅጂ ሁልጊዜ እንፈልጋለን። የተቃኙ ቅጅዎች መቀበል አልቻልንም ፡፡ በቢሮአችን በአካል ከታዩ እርስዎን ለመለየት እና ለፋይሎቻችን የሰነዶቹ ግልባጭ ማድረግ እንችላለን ፡፡

 • ተቀባይነት ያለው የተፈረመ ፓስፖርት (notarized and a apostilleille);
 • የአውሮፓ መታወቂያ ካርድ;

አድራሻዎ

ከሚከተሉት የመጀመሪያዎቹ ቅጂዎች ወይም የተረጋገጠ እውነተኛ ቅጂዎች (ከ 3 ወር ያልበለጠ)

 • ኦፊሴላዊ የመኖሪያ የምስክር ወረቀት;
 • ለጋዝ ፣ ለኤሌክትሪክ ፣ ለቤት ስልክ ወይም ለሌላ አገልግሎት የቅርብ ጊዜ ሂሳብ;
 • ወቅታዊ የአገር ውስጥ የግብር መግለጫ;
 • ከባንክ ወይም ከገንዘብ ተቋም የተሰጠ መግለጫ ፡፡

የማጣቀሻ ደብዳቤ

በብዙ አጋጣሚዎች ግለሰቦቹን ቢያንስ ለአንድ ዓመት በሚያውቀው (ለምሳሌ notary ፣ የሕግ ባለሙያ ወይም የሂሳብ ባለሙያ) ያለው የባለሙያ አገልግሎት አቅራቢ የተሰጠ የማጣቀሻ ደብዳቤ እንጠይቃለን ፣ ግለሰቡ እንደ በሕገ-ወጥ ዕ drugsች ፣ በተደራጀ የወንጀል ተግባር ወይም በሽብርተኝነት ውስጥ እንዲሳተፍ የማይጠበቅ ስም ያለው ሰው ፡፡

የንግድ ሥራ ዳራ

በብዙ ሁኔታዎች ላይ የተጣለውን የግዴታ ማሟያ መስፈርቶችን ለማሟላት አሁን ያለዎትን የንግድ ሥራ መሠረት መመስረት አለብን። ይህ መረጃ ለምሳሌ ሰነዶችን ፣ ውሂቦችን እና አስተማማኝ የመረጃ ምንጮች በመጥቀስ መደገፍ አለበት ለምሳሌ-

 • ማጠቃለያ መግለጫ;
 • ከንግድ መዝገብ በቅርብ የወጣው ማውጣት;
 • የንግድ ብሮሹሮች እና ድርጣቢያ;
 • ዓመታዊ ሪፖርቶች;
 • የዜና መጣጥፎች;
 • የቦርድ ሹመት

የመጀመሪያውን የሀብት እና የገንዘብ ምንጭዎን ማረጋገጥ

ማሟላት ያለብን በጣም አስፈላጊ ከሆኑት የማሟያ መስፈርቶች አንዱ ለድርጅት / ተቋም / ፋውንዴሽን (ፋውንዴሽን) ገንዘብ ለማዋል የሚጠቀሙበትን ገንዘብ የመጀመሪያ ምንጭ መመስረት ነው ፡፡

ተጨማሪ ሰነዶች (አንድ ኩባንያ / አካል / ፋውንዴሽን ከተሳተፈ)

እርስዎ በሚፈልጉት የአገልግሎት አይነት ፣ ምክር በሚፈልጉበት መዋቅር እና እኛ ለማቀናበር በሚፈልጉት መዋቅር ላይ በመመርኮዝ ተጨማሪ ሰነዶችን ማቅረብ ይኖርብዎታል ፡፡