በሙከራ ጊዜ ምስል ጊዜ ማሰናበት

በሙከራ ጊዜ ከሥራ መባረር

በሙከራ ጊዜ ውስጥ አሠሪ እና ሠራተኛ ሊተዋወቁ ይችላሉ ፡፡ ሠራተኛው ሥራው እና ኩባንያው እሱ እንደወደደው ማየት ይችላል ፣ አሠሪው ሠራተኛው ለሥራው ተስማሚ መሆኑን ማየት ይችላል ፡፡ እንደ አለመታደል ሆኖ ይህ ለሠራተኛው ከሥራ መባረር ሊያስከትል ይችላል ፡፡ አሠሪው በሙከራ ጊዜ ውስጥ በማንኛውም ምክንያት ሠራተኛውን ማሰናበት ይችላል? በዚህ የብሎግ ጽሑፍ ውስጥ እንደ ሰራተኛ ወይም አሠሪ ምን እንደሚጠበቅ እንገልፃለን ፡፡ በመጀመሪያ የሙከራ ጊዜ ሕጋዊ መስፈርቶችን ሲያሟላ እንነጋገራለን ፡፡ በመቀጠልም በሙከራ ጊዜ መባረርን የሚመለከቱ ህጎች ተብራርተዋል ፡፡

የሕግ የሙከራ ጊዜ

ከሙከራ ጊዜ ውጭ ከሚሰናበቱት የሙከራ ጊዜ ውስጥ ከሥራ ለማሰናበት የተለያዩ መስፈርቶች የሚመለከቱ በመሆናቸው ፣ የሙከራ ጊዜው የሕግን መስፈርቶች የሚያሟላ ሆኖ መገኘቱ በዋነኝነት ተገቢ ነው ፡፡ በመጀመሪያ ፣ የሙከራ ጊዜው ለሁለቱም ወገኖች አንድ መሆን አለበት ፡፡ በሁለተኛ ደረጃ የሙከራ ጊዜው በፅሁፍ መስማማት አለበት ፡፡ ይህ ለምሳሌ በኅብረት ሥራ ውል ውስጥ ሊስማሙ ይችላሉ ፡፡

የሙከራ ጊዜ ርዝመት

በተጨማሪም የሙከራ ጊዜው በሕጋዊ መንገድ ከሚፈቀደው በላይ መሆን የለበትም ፡፡ ይህ የሚወሰነው በቅጥር ውል ጊዜ ላይ ነው ፡፡ ለምሳሌ ሕጉ ከ 6 ወር ወይም ከዚያ በታች በሆነ የሥራ ቅጥር ውል ውስጥ ምንም የሙከራ ጊዜ ማመልከት እንደማይችል ይደነግጋል ፡፡ የቅጥር ውል ከ 1 ዓመት በታች ከሆነ ግን ከ 6 ወር በላይ ከሆነ ቢበዛ 1 ወር ይተገበራል ፡፡ ኮንትራቱ ለ 2 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከተጠናቀቀ (ለምሳሌ ላልተወሰነ ጊዜ) ፣ ከፍተኛው የ 2 ወር ጊዜ ተፈጻሚ ይሆናል ፡፡

ከተመሳሳይ አሠሪ ጋር በአዲስ የሥራ ውል ውስጥ የሙከራ ጊዜ

አዲሱ የሥራ ውል በግልጽ የተለያዩ ክህሎቶችን ወይም ኃላፊነቶችን የሚፈልግ ካልሆነ በቀር ከአዲሱ አሠሪ ጋር በአዲሱ የሥራ ውል ውስጥ የሙከራ ጊዜያችን በመሠረቱ በመርህ ደረጃ እንደማይፈቀድ ከህግ ያስረዳል ፡፡ ተመሳሳይ ሥራ ተተኪ አሠሪ (ለምሳሌ ጊዜያዊ ሥራ) የሚያካትት ከሆነ አዲስ የሙከራ ጊዜ ሊካተት አይችልም ፡፡ የዚህ መዘዝ በሕግ መሠረት የሙከራ ጊዜ በመርህ ደረጃ አንድ ጊዜ ብቻ መስማማት መቻሉ ነው ፡፡

የሙከራ ጊዜ የሕግ መስፈርቶችን አያሟላም

የሙከራ ጊዜ ሕጋዊ መስፈርቶችን የማያሟላ ከሆነ (ለምሳሌ ከሚፈቀደው በላይ ረዘም ያለ ስለሆነ) ዋጋ ቢስ እና ባዶ ነው ተብሎ ይታሰባል ፡፡ ይህ ማለት የሙከራ ጊዜው የለም ማለት ነው ፡፡ ይህ ከሥራ መባረሩ ትክክለኛነት ውጤት አለው ፣ ምክንያቱም እ.ኤ.አ. ከሥራ መባረር መደበኛ የሕግ ሕጎች ይተግብሩ ይህ በሙከራ ጊዜ ውስጥ ከሥራ መባረር ይልቅ ከባድ መስፈርቶች ተገዢ ናቸው ፡፡

በሙከራ ጊዜ ውስጥ ማሰናበት

የሙከራ ጊዜ ከዚህ በላይ የተገለጹትን የሕግ መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ የበለጠ ተለዋዋጭ የስንብት መርሃግብር ይተገበራል ፡፡ ይህ ማለት የሥራ ስምሪት ኮንትራቱ በሙከራ ጊዜ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊቋረጥ ይችላል ፣ ከሥራ ለመባረር በሕግ አግባብ ያለ ምክንያት። በዚህ ምክንያት ሰራተኛው እንዲሁ በህመም ጊዜ በሙከራ ጊዜ ሊባረር ይችላል ፣ እናም በዚህ ጉዳይ ረዘም ያለ የሙከራ ጊዜ የማግኘት መብት የለውም ፡፡ የሥራ ኮንትራቱን ሲያቋርጡ ፣ በፅሁፍ ይህንን ማረጋገጥ ተመራጭ ቢሆንም የቃል መግለጫ በቂ ነው ፡፡ በሙከራ ጊዜ ውስጥ የሥራ ውል መቋረጥ በእነዚህ ሁኔታዎች ለሠራተኛውም ሆነ ለአሠሪው ሊከናወን ይችላል ፡፡ ሰራተኛው ገና ሥራውን ካልጀመረ ይህ ደግሞ ይቻላል ፡፡ በሙከራ ጊዜ ውስጥ ከሥራ መባረር ሲከሰት አሠሪው ደመወዙን የመቀጠል ግዴታ የለበትም (በተጨማሪ ከአሳማኝ ሁኔታዎች በስተቀር) የጉዳት ግዴታ የመክፈል ግዴታ የለበትም ፡፡

የመባረር ምክንያት

የሥራ ስምሪት ውሉን ሲያቋርጥ አሠሪው ምክንያቶችን የመስጠት ግዴታ የለበትም ፡፡ ሆኖም በሠራተኛው ጥያቄ አሠሪው ይህንን ማስረዳት አለበት ፡፡ አሠሪው ለመቋረጡ ተነሳሽነት ከፈለገ ተመሳሳይ ሁኔታ ለሠራተኛው ይሠራል ፡፡ ከሥራ መባረሩ ተነሳሽነት በጽሑፍ መሰጠት አለበት ፡፡

የጥቅም መብት

አንድ ሰራተኛ በሙከራ ጊዜ ውስጥ ስልጣኑን ለመልቀቅ ከመረጠ የ WW ጥቅምን የማግኘት መብት የለውም። ሆኖም እሱ ወይም እሷ ከማዘጋጃ ቤቱ የማኅበራዊ ድጋፍ ጥቅም የማግኘት መብት ሊኖራቸው ይችላል ፡፡ አንድ ሠራተኛ በሕመም ምክንያት ከሥራ ከተባረረ በሕመም ጥቅሞች ሕግ (ዚክየትወት) መሠረት የማግኘት መብት ሊኖረው ይችላል ፡፡

መድልዎ

ሆኖም አሠሪው የሥራ ስምሪት ውሉን ሲያቋርጥ የመድልዎ ክልከላን የማክበር ግዴታ አለበት ፡፡ ስለሆነም አሠሪው ከፆታ (ለምሳሌ ከእርግዝና) ፣ ከዘር ፣ ከሃይማኖት ፣ ከአቅጣጫ ፣ ከአካል ጉዳተኝነት ወይም ሥር የሰደደ በሽታ ጋር በተያያዘ ውሉን ሊያቋርጥ አይችልም ፡፡ ሆኖም በእርግዝና ወይም በከባድ ህመም ወቅት በሙከራ ጊዜ ውስጥ መቋረጡ ከአጠቃላይ ከሥራ መባረር ጋር በተያያዘ መፈቀዱ እዚህ ጋር ተገቢ ነው ፡፡

ከሥራ መባረሩ አድሎአዊ ከሆነ በክፍለ-ግዛቱ ፍርድ ቤት ሊሽረው ይችላል ፡፡ ከሥራ ከተባረረ በኋላ ይህ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ መጠየቅ አለበት ፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ጥያቄ እንዲሰጥ በአሠሪው ላይ ከባድ ጥፋተኛ መሆን አለበት ፡፡ ፍርድ ቤቱ ሠራተኛን የሚደግፍ ከሆነ ከሥራ መባረሩ ማስታወቂያ ልክ እንዳልሆነ ስለሚቆጠር አሠሪው ደመወዙን ዕዳ አለበት ፡፡ አሠሪው የደረሰውን ጉዳት ለማካካስ ግዴታ የለበትም ፡፡ ከመሰረዝ ይልቅ ፣ አድሎአዊ መቋረጥ በሚኖርበት ጊዜ ፣ ​​ምንም ዓይነት ከባድ ነቀፋ የሌለበት ከሆነ ፍትሃዊ ካሳ መጠየቅ ይቻል ይሆናል።

ከስራ መባረር አጋጥሞዎታል ወይም በሙከራ ጊዜ ሰራተኛን ለማሰናበት አስበዋል? ከሆነ እባክዎ ያነጋግሩ Law & More. ጠበቆቻችን በሥራ ስምሪት ሕግ መስክ የተካኑ ባለሙያዎች ናቸው እና በፍርድ ሂደት ወቅት የሕግ ምክርን ወይም ድጋፍን ለእርስዎ ለመስጠት በደስታ ይሆናሉ ፡፡ ስለ አገልግሎቶቻችን ወይም ስለ መባረር ጥያቄዎች አሉዎት? ተጨማሪ መረጃ በተጨማሪ በእኛ ጣቢያ ላይ ይገኛል: ማሰናበት ጣቢያ.

የግላዊነት ቅንብሮች
የእኛን ድረ-ገጽ በሚጠቀሙበት ጊዜ የእርስዎን ተሞክሮ ለማሻሻል ኩኪዎችን እንጠቀማለን. አገልግሎቶቻችንን በአሳሽ በኩል የምትጠቀም ከሆነ በድር አሳሽህ ቅንጅቶች ኩኪዎችን መገደብ፣ ማገድ ወይም ማስወገድ ትችላለህ። የመከታተያ ቴክኖሎጂዎችን ሊጠቀሙ የሚችሉ የሶስተኛ ወገኖች ይዘት እና ስክሪፕቶችንም እንጠቀማለን። እንደዚህ ያሉ የሶስተኛ ወገን መክተትን ለመፍቀድ ከዚህ በታች የእርስዎን ፈቃድ በመምረጥ መስጠት ይችላሉ። ስለምንጠቀምባቸው ኩኪዎች፣ ስለምንሰበስበው መረጃ እና እንዴት እንደምናስኬዳቸው የተሟላ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የእኛን ይመልከቱ የ ግል የሆነ
Law & More B.V.